ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM i SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Przyjaźni

83-331 Przyjaźń, ul. Szkolna 2
tel. 58 681-80-21
E-mail: zsp@hot.pl
www.zsprzyjazn.pl

Back to Top