ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
i SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Jana Pawła II w Przyjaźni

Strona główna


IX gminny festiwal młodzieży Żukowo 2014

W środę 18 czerwca 2014r. już dziewiąty raz uczestniczyliśmy w spotkaniu młodzieży z całej gminy. Tym razem festiwal odbył się pod hasłem „Kultura polskiego oświecenia”.
Jak co roku wszystkich serdecznie powitała Pani Gabriela Kowalska- dyrektor ZSZiO w Żukowie. Na widowni Sali gimnastycznej szkoły w Żukowie zasiedli młodzi ludzie z wszystkich gimnazjów naszej gminy i szkoły ponadgimnazjalnej w Żukowie.

Czytaj więcej...


Dni kultury i profilaktyki

W tym roku podsumowanie naszej pracy pod hasłem „Bezpieczna szkoła”, nastąpiło w maju i czerwcu. Przez cały rok szkolny w naszej szkole propagowaliśmy zasady kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego, kontrolowanie własnego zachowania, ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny, rozumienie potrzeby walki z uzależnieniami, uświadamialiśmy sobie celowość i konieczność przystąpienia do podjęcia działań ratujących życie drugiego człowieka. Kształtowaliśmy postawę prozdrowotną w naszym szkolnym środowisku. Pomagali nam w tym nasi wychowawcy, nauczyciele, nasz Pan Pedagog i Pani Psycholog, pani od edukacji dla bezpieczeństwa i pani R. Andrzejewska- opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Czytaj więcej...


Nowoczesna  profilaktyka

W  środę 11 czerwca 2014r. w naszej szkole gościliśmy pana Andrzeja Piaseckiego, który wspólnie z kolegą z zespołu  poprowadził kolejny raz bardzo ciekawe zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Każde spotkanie z tym  niezwykłym muzykiem, zajmującym się również bardzo profesjonalnie profilaktyką spotyka się w szkole z ogromnym zainteresowaniem. Lider zespołu rockowego ma wyjątkowy dar  łatwego nawiązywania kontaktu z młodzieżą.  Umie skupić uwagę całej sali wypełnionej gimnazjalistami, i a nawet tym razem uczniami z klas VI. Wszyscy z wielką uwagą słuchają każdego słowa pana Piaseckiego. Ciekawe i aktualne przykłady, wyjątkowe rekwizyty, prosty język przekazu, odpowiedni dla  danej gru wiekowej i  wspaniałe wykonania utworów rockowych, tych bardzo znanych należących do klasyki rocka i autorskich zespołu Telepathia, wzbudzają ogromny aplauz  słuchaczy.

Czytaj więcej...